Hệ thống xử lý nước thải dệt may như thế nào?

Do đặc điểm của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong tiến trình nhuộm do đó nước thải thông thường sẽ có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền công nghệ xử lý của một số trong những Doanh Nghiệp điều tra có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như thể dự án công trình đơn vị đầu tiên của khối hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải. phần đông những khối hệ thống xử lý được điều tra đều không còn công đoạn khử trùng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận do đó chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra phần lớn đều vượt tiêu chuẩn được chấp nhận.

>> Xem  thêm http://sieuthimaybom.vn/binh-tich-ap-varem-300l-lit-t300-2082

Tùy thuộc vào vị trí của những xí nghiệp nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ tiên tiến xử lý áp dụng thay đổi để cung cấp với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ thường được vận dụng riêng với những nhà máy sản xuất này là hóa lý kết hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, mặc dù thế hầu nước thải sau xử lý hết đều không đã có được tiêu chuẩn của KCN.

riêng với những nhà máy sản xuất dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), hay những xí nghiệp sản xuất nằm bên ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn nước ta TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để đã đạt được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ tiên tiến xử lý nước thải dệt nhuộm với phối hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tương đối thông dụng đang được vận dụng tại hầu như tại các nhà máy sản xuất dệt may.

công nghệ tiên tiến xử lý nước thải cân xứng kiến nghị

Xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức đạt một kết quả nhất định riêng với một vài chất ô nhiễm và độc hại khớp ứng. công nghệ xử lý nước thải được vận dụng nhằm mục đích loại bỏ những thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và sắt kẽm kim loại nặng.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/bom-nuoc-thai-tsurumi-50pu2.4-t290-2137

Nước thải dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao vì vậy trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như là công trình đơn vị thứ nhất của khối hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải trước khi qua những quy trình tiếp theo sau của hệ thống xử lý. riêng với nguồn nguyên liệu thô được sử dụng trong tiến trình sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester tiến trình keo tụ/tạo bông thường được vận dụng trước công đoạn sinh học. quy trình này được thiết kế để vô hiệu SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và kim loại nặng. giai đoạn sinh học tiếp theo gồm có kỵ khí phối hợp hiếu khí hay hiếu khí cho công dụng cao riêng với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được vận dụng và tiến trình sinh học hiếu khí được áp dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật liệu dính bám.

tiến độ sinh học nhằm mục đích vô hiệu những thành phần ô nhiễm ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. quy trình xử lý bậc ba được áp dụng bao gồm: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. quá trình xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải hay tái sử dụng.

riêng với nguồn nguyên vật liệu là cotton, công nghệ tiên tiến xử lý Ngược lại với nhiên liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là quy trình tiến độ sinh học trước giai đoạn hoá lý. công đoạn xử lý bậc ba tựa như như trên với vận dụng quy trình tiến độ (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

>> http://sieuthimaybom.vn/bom-nuoc-thai-tsurumi-50pu2.4-t290-2138

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) giai đoạn keo tụ/tạo bông phối kết hợp sinh học hay Ngược lại để vô hiệu hóa hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

Bùn phát sinh từ tiến độ keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với vận dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Doanh Nghiệp có tính năng xử lý.